Waar wordt het evenement gehouden?
Het evenement zal worden gehouden op het Militair oefenterrein 'De Vlasakkers' te Amersfoort/Soest.
Is het een truckrun?
Nee, vanaf de start zullen we in colonne een gecontroleerd weggedeelte van 3,2 km moeten afleggen in voorgeschreven formatie. Hierbij moet een snelheid worden aangehouden van ca. 20 km/u.
Welke vrachtwagens mogen ingeschreven worden?
Losse trekkers en bakwagens die zijn goedgekeurd volgens de Nederlandse Wegenverkeerswet voor gebruik op de openbare weg.
Uitsluiting opleggers met gevaarlijke stoffen
Voertuigen met ADR lading zijn uitgesloten van deelname en toegang tot het evenemententerrein, hieronder vallen ook ‘leeg ongereinigde’ voertuigen.
Hoeveel auto’s mogen we als bedrijf inschrijven?
Een bedrijf mag meerdere wagens inschrijven. Bij een groot aantal gelieve eerst contact op te nemen met de organisatie.
Inschrijfgeld
Per deelnemer wordt een bijdrage gevraagd van € 25,- om (een deel van) de kosten te dekken. Een eventueel positief saldo zal ten bate komen aan de Stichting Femke foundation die hiermee een van haar doelstellingen kan versterken, het vervullen van wensen. Overigens werken alle organisatoren en vrijwilligers onbezoldigd.
Hoe weet ik dat de inschrijving gehonoreerd is?
Na inschrijving ontvang je een bevestigingsmail en verschijnt de foto met enkele persoonsgegevens op de pagina ‘Deelnemers/truckers’.
Kentekenregistratie – wijziging
Bij inschrijving dient het kenteken van vrachtwagen ingevuld te worden. Ingeval dit voor het evenement zou wijzigen graag bij aanmelding doorgeven.
Alcoholbeleid
Op alle voor dit evenement beschikbaar gestelde terreinen en weggedeeltes is het gebruik van alcohol op deze dag uitgesloten. In de cabines mogen bovendien geen alcoholische dranken aanwezig zijn!
Fotoplaatsing na inschrijving
Bij inschrijving op deze site wordt gevraagd om een foto te uploaden, deze wordt automatisch op de site bij de deelnemers geplaatst. Zet alvast de mooiste klaar!
Deelnameschildjes
Na aanmelding op het terrein zal iedere deelnemer een schildje ontvangen welke verplicht achter de voorruit dient te worden bevestigd als teken van deelname. Deelnemers dragen zelf zorg voor bevestiging, de schildjes worden geleverd inclusief zuignapjes. We stellen het zeer op prijs dat de schildjes nadien een definitieve plaats krijgen op de trucks die hebben deelgenomen.
Rijden er gasten mee?
Om organisatorische redenen zullen wij geen kinderen/jongeren uit de doelgroep van de Femke foundation uitnodigen. Het staat een ieder vrij om gezins-/familieleden of vrienden deze dag mee te nemen.
Indeling colonne
De organisatie bepaald o.b.v. binnenkomst de volgorde.
Verplichte briefing
Alle deelnemers dienen zich om 12.30 uur bij de presentatiewagen te vervoegen in verband met een algemene (verplichte) briefing.
Truckersmarkt
Vanaf 10.00 uur is een speciale Truckersmarkt geopend, ook voor kinderen meerdere leuke stands.
Opbouw stand
Vanaf vrijdagmiddag 14.00 uur is er mogelijkheid voor het opbouwen van de stand. Auto’s dienen zaterdagochtend om 9.00 uur het marktterrein te hebben verlaten.
Globale dagindeling
  • 08.00 uur – Terrein open voor deelnemers
  • 10.00 uur – Opening ‘The largest parade of trucks’
  • 10.00 uur – Truckersmarkt geopend
  • 12.00 uur – Sluiting aanmelding deelnemers
  • 12.30 uur – Verplichte briefing bij presentatiewagen
  • 13.00 uur – Opstellen en verplaatsen naar start
  • 13.30 uur – Start recordpoging
  • 15.00 uur – Optreden Henk Wijngaard (ovb)
  • 16.00 uur – Bekendmaking officieuze uitslag door de notaris
  • 17.00 uur – Afsluiting

Kan ik al op vrijdag 8 september aanmelden?
Ja, vanaf ’s avonds 19.00 – 22.00 uur is het mogelijk om aan te melden. Deelnemers worden direct naar de juiste plaatsen verwezen.
Zijn er voor de overnachters voorzieningen?
Ja, sanitair is aanwezig en catering op zaterdagochtend.
Tussentijdse/actuele informatie
Uiteraard zullen we de nodige informatie op deze website plaatsen, maar blijf vooral op de hoogte door het evenement The largest parade of trucks op Facebook te volgen.
Kan ‘The largest parade of trucks’ worden afgelast?
Ja, indien onvoorziene omstandigheden of de weersverwachting naar de mening van de organisatie de veiligheid van een ieder in gevaar zou kunnen brengen is de organisatie gerechtigd de recordpoging tijdig af te gelasten.