Trucker inschrijven

 • Gegevens trucker

 • Straat + huisnummer
 • Gegevens vrachtwagen

 • Dit is de foto die zal worden getoond op de website en andere media uitingen. Minimale grootte 800px x 800px. Maximale bestandsgrootte 5MB.
 • Algemene voorwaarden

 • AKKOORDVERKLARING VOORWAARDEN ‘THE LARGEST PARADE OF TRUCKS’

  Deze akkoordverklaring geldt voor alle vrijwilligers, bijrijders en chauffeurs tijdens

  ‘The largest parade of trucks’, hierna te noemen ‘deelnemers’.

  Dit zijn de voorwaarden voor deelname aan “The largest parade of trucks” op 9 september 2017, georganiseerd door de stichting Femke Foundation, ingeschreven bij de KvK onder nummer 01164706.

  De stichting Femke foundation wordt in de organisatie bijgestaan door stichting Truckers voor Goede Doelen.

  De voorwaarden zijn van toepassing op een ieder die als betrokkene fysiek aanwezig is op het evenement en specifiek voor de chauffeurs die deelnemen aan de recordpoging.

  The largest parade of trucks, hierna te noemen ‘het evenement’.

  Hieronder wordt verstaan de totale tijd mbt het evenement vanaf binnenkomst startplaats, ic. het oprijden van de terreinen die voor het evenement beschikbaar zijn gesteld, alsmede de feitelijke recordpoging en aanwezigheid nadien op de ‘finishplaats’ tot uiterlijk 17.00 uur.

  Geldigheid De organisatie behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden tot twee weken voor aanvang van het evenement zonder opgaaf van reden te kunnen wijzigen.

  Deelnemers verklaren zich akkoord met ‘niet aansprakelijkstelling’ jegens de organisatie, ic. de stichting Femke foundation, welke inhoud een totale uitsluiting van aansprakelijkheid van schade.

  Onder schade wordt verstaan alle schades zowel materieel als immaterieel en eventuele vervolgschades, ontstaan door deelname aan het evenement.

  * De deelnemer zal aanwijzingen van de organisatie opvolgen;

  * Toegang tot het evenement wordt alleen gegeven aan de deelnemers die hebben ingestemd met deze voorwaarden;

  * Het is de organisatie vrij om, zonder opgaaf van reden, de deelnemer te weren en/ of van het evenement te (laten) verwijderen;

  * De organisatie stelt zich niet aansprakelijk voor elke vorm van(letsel-)schade of gegevensverlies als gevolg van diefstal, brand, vernieling of onvoorzienbare situatie;

  * Elke chauffeurs is volledig verantwoordelijk voor zijn eigen handelingen verricht in het door hem/ haar gehanteerde voertuig;

  * Chauffeur verklaart tijdens het evenement rekening te houden met de veiligheid van zijn/haar bijrijder, omstanders en zichzelf;

  * Het ingeschreven voertuig is verzekerd volgens wettelijke eisen, inclusief inzittendenverzekering;

  * Uitsluitend vrachtwagens voorzien van geldige kentekenplaten zijn startgerechtigd;

  * Chauffeur beschikt over een geldig rijbewijs;

  * Daarbij verklaart hij/zij zich op de terreinen die de organisatie voor deze dag ter beschikking zijn gesteld te houden aan de richtlijnen en regels ter plekke geldend;

  * Chauffeur blijft ten allen tijde verantwoordelijk voor het in acht nemen van alle overige geldende verkeersregels;

  * De chauffeur is verplicht, tijdens het evenement de aanwijzingen van de politie, danwel de organisatie op te volgen in voornoemde volgorde;

  * De organisatie is gerechtigd om in noodzakelijke gevallen de bestuurder uit te sluiten van verdere deelname;

  * Gebruik van alcohol door deelnemers is tijdens het evenement niet toegestaan;

  * Bij het aanrijden naar, en het verlaten van het parcours zal geen claxon gebruikt mogen worden;

  * Opleggers bestemd voor gevaarlijke stoffen zijn niet toegestaan;

  * Chauffeurs conformeren zich aan indeling organisatie mbt parkeerplaats en volgorde tijdens de recordpoging;

  Overige artikelen:

  Deelnemer verklaart tevens op de hoogte te zijn dat tijdens het evenement wordt gefilmd en gefotografeerd. Dit foto- en filmmateriaal kan gebruikt worden voor promotiedoeleinden van de stichting Femke Foundation en/of partners.

 • Betaalgegevens

 • Prijs: 25,00 €
  De opbrengsten komen ten goede aan de stichting Femke foundation. Alle betrokkenen werken onbezoldigd.